دبیرستان غیردولتی پسرانه دانشگاه(دوره دوم)
 
مسابقات فرهنگی هنری سال تحصیلی 96-95
برگزاری مسابقات قرآن در روز پنجشنبه مورخ 95/10/17
 
 
نقشه سایت