دبیرستان غیردولتی پسرانه دانشگاه(دوره دوم)
  کسب مقام اول استانی گروه سرود  
گروه سرود آموزشگاه در بخش سرود محلی و در مرحله غیر حضوری موفق به کسب رتبه اول استان گردید. این موفقیت را به دانش آموزان و کلیه عوامل آموزشگاه تبریک می گوییم.
 
موفقیت دانش آموزان آموزشگاه در مسابقات کتابخوانی
دانش آموزان این آموزشگاه موفق به کسب رتبه های برتر مسابقات کتابخوانی در ناحیه یک اهواز شدند.
در این مسابقات آقای علی دانش  رتبه اول در پایه سوم را کسب نمود. همچنین دانش آموز علی دهقانیان پور موفق به کسب رتبه سوم در پایه دهم گردید.
 
کسب رتبه اول استانی گروه سرود
در مسابقات آوایی مدارس دوره دوم استان خوزستان که در شهرستان ایذه برگزار گردید گروه سرود این دبیرستان موفق به کسب رتبه اول در بین تیم های شرکت کننده گردید.
این مسابقات در بخش حضوری و در تاریخ 96/1/27برگزار شد. کسب این موفقیت را به دانش آموزان، مربیان و کلیه مسئولین مجتمع آموزشی دانشگاه شهید چمران تبریک می گوییم.
 
نقشه سایت